Comitè de Tumors i Teixits

OBJECTIUS

 • Ser una eina per a millorar la qualitat de les unitats medicoquirúrgiques aplicant un instrument d'avaluació o autoavaluació, amb l'objectiu de facilitar la identificació dels problemes en la pràctica quirúrgica, plantejar les alternatives de solució i portar a terme el seguiment d'aquella que es considera més adient fins a la seva solució.
 • Garantir la correcta assistència, tractament i seguiment dels pacients oncològics.
 • Promoure l'elaboració, implantació i el seguiment de protocols diagnosticoterapèutics.
 • Verificar la correcta indicació i realització dels procediments quirúrgics, promoure la retroinformació al personal involucrat i promoure la modificació de criteris o tècniques quirúrgiques quan estigui indicat.

METODOLOGIA

 • A través de l'estudi de les peces obtingudes en la realització de procediments quirúrgics, és factible determinar la justificació de la indicació i correcta realització d'aquests procediments.
 • Discussió de les neoplàsies diagnosticades durant el període anterior.
 • Plantejament del tractament a realitzar.
 • Avaluació dels tractaments i seguiments dels pacients oncològics.

MEMBRES DEL COMITÈ

 • Direcció mèdica.
 • Representant d'Anatomia Patològica.
 • Representant de Cirurgia General.
 • Representant de Medicina Interna.
 • Representant d'Urologia.
 • Representant de Traumatologia.
 • Representant de Radiodiagnòstic.
 • Representant de Dermatologia.
 • Supervisor/a Bloc Quirúrgic.
 • Representant de Documentació Clínica.

FUNCIONS

 • Avaluar les intervencions realitzades en el període anterior: nombre d'intervencions i percentatge de lesions malignes.
 • Analitzar i dissenyar estratègies per a millorar la qualitat dels serveis.
 • Avaluació de les neoplàsties diagnosticades durant el període anterior.
 • Plantejament del tractament a realitzar.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com