Memòries corporatives

En aquest apartat podreu accedir a les memòries anuals corporatives de l'Hospital Sant Rafael, on trobareu un resum de les principals activitats realitzades i el balanç econòmic de l'any.

També podeu consultar les memòries científiques, on es recullen totes les activitats científiques en què han participat professionals de l'Hospital.
Memòries anuals corporatives

Memòries científiques (en castellà)

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es