Memòries corporatives

En aquest apartat podreu accedir a les memòries anuals corporatives de l'Hospital Sant Rafael, on trobareu un resum de les principals activitats realitzades i el balanç econòmic de l'any.

També podeu consultar les memòries científiques de 2014 i 2015, on es recullen totes les activitats científiques en què han participat professionals de l'Hospital.
Memòries anuals corporatives

Memòries científiques

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08