Pastoral

El Servei de Pastoral de l'Hospital Sant Rafael proporciona atenció espiritual i religiosa en el marc de l'assistència integral que dona el Centre, constituint-se com un pilar fonamental en el procés terapèutic per a totes aquelles persones que així ho desitgin.
Aquesta atenció s'emmarca en el respecte per la interculturalitat i la pluralitat religiosa, i es basa en l'Hospitalitat, valor destacat de la Institució. Així doncs, l'objectiu del Servei Pastoral és respondre les necessitats espirituals i religioses de l'usuari per contribuir al seu benestar.

El Servei de Pastoral de l'Hospital Sant Rafael està integrat per un equip de professionals format per Germanes que pertanyen a la Congregació del Sagrat Cor de Jesús, un capellà que col·labora amb l'equip i el coordinador del Servei.

Què ofereix el Servei de Pastoral

L'Hospital aporta acompanyament espiritual personalitzat i individual a persones creients i no creients que el sol·licitin, ja siguin usuaris, familiars o acompanyants.

En el marc d'aquest servei, es desenvolupen les següents activitats:

  • Grups de valors per a usuaris, que treballen la dimensió espiritual i reflexiva, i fomenten els valors humanitzants que van lligats als principis cristians.
  • Acompanyament en processos de dol.
  • Celebració de sagraments: comunió, unció de malalts, reconciliació, etc. Aquests actes es dirigeixen especialment a usuaris que viuen processos crítics de malaltia o a aquells que han de ser sotmesos a intervencions de caràcter greu.
  • Contacte amb altres religions i credos. Amb la intenció d'oferir un servei d'atenció espiritual universal, es facilita l'acompanyament amb referents del credo o confessió que l'usuari requereixi.
Contacte

Coordinació Pastoral i Voluntariat
Manuel Francisco Arrebola 
93 211 25 08 – Extensió 65022
marrebola.hsrafael@hospitalarias.es

Dins de l'Hospital Sant Rafael, el Servei de Pastoral compta amb dues ubicacions:

-  Despatx de Servei Religiós (planta baixa, Àrea Ambulatòria i de Consultes Externes)

-  Despatx de Coordinació de Pastoral de la Salut (1a planta, al passadís d'Administració)

Memòries

Podeu accedir a la memòria Pastoral AER 2019.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es