CEA

El Comitè d'Ètica Assistencial (CEA) és un òrgan consultiu no vinculant que té com a missió estudiar i resoldre els casos de l'Hospital que presenten un conflicte ètic o de valors.

A partir dels diferents casos que se li presenten, el CEA s'encarrega, també, d'establir protocols d'actuació.

Es tracta d'un comitè format per professionals de diferents disciplines, la qual cosa propicia la diversitat d'opinions i afavoreix l'objectivitat en la presa de decisions.

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com