Comitè d’Històries Clíniques

OBJECTIUS

  • Vetllar per la qualitat de la informació assistencial: avaluació i seguiment de la qualitat de la història clínica.
     
  • Promoure accions per garantir i avaluar el grau d'acompliment de la història clínica.
     
  • Proposar accions de millora relatives a la gestió de la història clínica, la documentació i la informació clínica.
     
  • Definir i controlar els aspectes claus de custodia, conservació i accés de la història clínica.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com