Avaluació de resultats

L'activitat realitzada a l'Hospital Sant Rafael és mesurada, avaluada i difosa de forma periòdica per la Central de Resultats del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya. Així mateix, des de el Centre es duen a terme enquestes de satisfacció dels usuaris, que permeten establir les accions necessàries per a la millora de la satisfacció dels pacients i acompanyants.
Enquesta de la central de resultats
Enquesta de la Unitat d'Atenció a l'Usuari
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es