Contactar

Utilitza aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari. Pròximament ens posarem en contacte amb tu.

*Els camps són obligatoris
  Accepto la política de privacitat
Les vostres dades seran tractades per GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR DE JESÚS HOSPITAL SANT RAFAEL, amb la finalitat de gestionar el vostre dubte o pregunta. Les vostres dades són tractades en base al consentiment prestat mitjançant l'enviament d'aquest formulari. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits previstos per la legislació vigent. Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, en el seu cas, oposició de les vostres dades, en els termes especificats al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits adreçant una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a HOSPITAL SANT RAFAEL  Passeig Vall d'Hebron, 107. 08035 Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic dpd.hsrafael@hospitalarias.es. Les dades dels usuaris les dades dels quals siguin tractades seran conservades mentre aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
 
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es