Informació prèvia a la visita

Per a una primera visita a l'Hospital Sant Rafael és necessària la Sol.licitud de Derivació, un document que us ha de proporcionar el metge de capçalera.

Un cop hagueu revisat que les dades de la Sol.licitud de Derivació siguin correctes, heu de fer arribar aquest document a l'Hospital, per correu tradicional o bé per fax al número 93 417 27 42.

Quan rebi la Sol.licitud de Derivació, el personal de l'Hospital Sant Rafael es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos la data i l'hora de la primera visita. En successives visites es mirarà d'ajustar la cita segons la vostra disponibilitat, però és molt important que respecteu el dia i l'hora de la primera visita.

Documents que cal presentar a la primera visita:

  • La Sol.licitud de Derivació original (en cas que no l'hagueu enviat ja a l'Hospital).
  • Document Nacional d'Identitat.
  • Targeta Sanitària i el corresponent Codi d'Identificació del Pacient (CIP).
  • Informes mèdics, proves complementàries que us hagueu realitzat prèviament i informació sobre medicació, en cas que en disposeu.

Per a visites successives, us podreu remetre directament a la consulta on us vau visitar la primera vegada.

Per a qualsevol dubte, truqueu al 93 211 25 08 de 9 h a 15 h.

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es