Farmàcia Hospitalària

Els productes i serveis oferts pel servei de Farmàcia són:

 • Participació i seguiment en el pla farmacoterapèutic del malalt.
 • Promoció de l'ús racional del medicament.
 • Assessoria i informació de medicaments.
 • Dispensació de medicaments i productes sanitaris.
 • Elaboració de medicaments.

Per dur a terme la prestació dels serveis i productes, es configuren cinc àrees:

Àrea clínic-assistencial

 • Selecció de medicaments: elaboració de guia farmacològica i d'equivalents.
 • Elaboració de protocols.
 • Informació sobre medicaments.
 • Monitoratge de la prescripció.
 • Intercanvi terapèutic.
 • Recomanacions d'adaptació posològica en ANAR (Insuficiència Renal).
 • Farmacovigilància.
 • Avaluació de l'ús dels medicaments.
 • Control d'errors de medicació.

Àrea tècnica

 • Reenvasament de medicaments.
 • Elaboració de medicaments.
 • Elaboració de medicaments estèrils.
 • Dispensació en dosis unitàries.
 • Dispensació a pacients ambulatoris.
 • Dispensació i control de farmacioles.
 • Control de lots i caducitats.

Àrea de gestió

 • Adquisició de medicaments.
 • Recepció de medicaments.
 • Gestió de magatzems.

Àrea assessora

 • Comitè de farmàcia i terapèutic.
 • Comitè d'intercanvi terapèutic.
 • Comitè d'infeccions.
 • Comitè d'errors de medicació.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es