Informació per a familiars i acompanyants

A continuació us facilitem informació per a familiars i acompanyants de pacients ingressats a l'Hospital Sant Rafael.
En el moment de l'ingrés

  • A l'ingrés del pacient al nostre Centre ens posarem es contacte amb la família o persones responsables per comunicar l'ingrés, informar sobre les normes i confirmar les dades personals del pacient.
  • També us demanarem que ens faciliteu el nom i número de telèfon de la persona que estarà en contacte amb l'Hospital per rebre informació relativa al pacient. 
  • Després de l'ingrés, us haureu d'adreçar al Servei d'Admissió en horari de 8 a 20.30 h, per portar el DNI del pacient i una bossa tancada amb unes sabatilles i els estris per a la higiene personal del pacient (raspall de dents, pasta dentífrica…). 
Nota: El DNI també es pot enviar per mail a l'adreça arxiu.hsrafael@hospitalarias.es
 

Visites a pacients

  • Per evitar el risc de contagi, NO estan permeses les visites al pacient, excepte en situacions especials de dependència, discapacitat o targeta Cuida'm i en situacions de procés de final de vida.

Informació sobre la evolució i estat del pacient

  • Durant l'estada només es permet una sola persona de contacte.
  • De dilluns a divendres, entre les 9 i 15 h, la persona de contacte rebrà una trucada telefònica del metge per informar-lo sobre l'evolució del pacient.
  • En tot cas, sempre que hi hagi algun canvi significatiu en l'estat del pacient, el metge o el servei d'infermeria contactarà amb la persona de contacte.
 
Comunicació entre pacients i familiars o persones responsables

  • Si el pacient disposa de telèfon mòbil, pacients i familiars poden contactar amb ell, preferiblement en horari diürn.
  • En el cas dels pacients que no tinguin telèfon mòbil, infermeria establirà videoconferències i trucades en horari de tarda i màxim fins les 22 h, sempre que les càrregues de treball i la situació del pacient ho permetin.
 
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb l'Hospital al telèfon 93 254 11 16 o a través del formulari http://www.hsrafael.com/contactar-cat.html
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es