Codi de conducta

Codi de conducta
El codi de conducta és un document en el qual una entitat, de manera voluntària, exposa els principis que es compromet a seguir en el seu comportament, tant internament como externament. Per a la Institució Germanes Hospitalàries i l'activitat que desenvolupa a través de l'Obra hospitalària, el Codi de Conducta és un compromís derivat de la pròpia identitat i els valors recollits en el Marc d'Identitat de la Institució.
 

El Codi de Conducta recull els principis ètics i normes de comportament que han de regir l'actuació de les persones que integren la Comunitat Hospitalària i, en especial, la dels qui treballen en la Institució o hi duen a terme accions de voluntariat.

 

Podeu consultar, aquí, el Codi de Conducta de Germanes Hospitalàries Complet

Òrgan de control i seguiment. Comitè d'Observança

El Comitè d'Observança és l'òrgan de control i seguiment que garantirà l'acompliment de tot allò relacionat amb aquest document. El seu àmbit d'actuació és la Província Canònica d'España. Està format per quatre persones nomenades per la Superiora provincial, a qui podran unir-se diferents persones com a assessores en funció de l'assumpte que sigui objecte d'anàlisi en cada ocasió.

Canal de contacte amb el Comitè d'Observança

Si vols posar-te en contacte amb aquest comitè perquè t'ha sorgit un dubte o vols informar d'un potencial comportament il·lícit, una irregularitat o una infracció amb relació al codi de conducta, fes clic aquí.

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es