L'Hospital, avui

L'Hospital Sant Rafael és un hospital general concertat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

cartera serveis
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es