L'Hospital, avui

L'Hospital Sant Rafael és un hospital general concertat amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

ESTRUCTURA GENERAL

 • Nombre de llits: 178
 • Nombre de quiròfans: 5
 • Nombre de locals de consulta: 45
 • Nombre d'equipaments comunitaris: 1
 • Nombre de treballadors: 422
 • Nombre de Germanes: 23

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

 • Total Altes: 9.368
  • Altes convencionals: 4.988
  • Altes salut mental: 727
  • Altes cirurgia major ambulatòria (CMA): 4.380
 • Estada mitjana: 5,32
 • Nombre primeres visites: 35.935
 • Nombre visites succesives: 59.399
 • Intervencions quirúrgiques: 6.509
 • Intervencions ambulatòries: 3.834
 • Sessions tractament hospital de dia: 558

* Dades relatives a l'any 2014

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com