Otorrinolaringologia

La cartera de serveis que s'ofereix d'Otorinolaringologia és la següent:
 • Miringotomia amb D.T.T.

 • Timpanoplàstia/Mastoidectomia

 • Exèresi colesteatoma

 • Estapedectomia

 • Miringoplàstia

 • Revisió caixa

 • Reconstrucció cadena ossicular

 • Revisió estapedectomia + canvi pròtesis

 • Estapedectomia com pròtesis

 • Exèresis pòlip/papil·loma C.A.E.

 • Mastoplàstia C.A.E.

 • Otomicroscòpia

 • Otoscòpia

 • Retirar D.T.T.

 • Palatoplàstia

 • Uvuloplàstia

 • Faringoplàstia

 • Exèresi lesió llengua

 • Exèresi lesió úvula

 • Exèresi lesió jugal

 • Exèresi lesió paladar

 • Amigdalectomia

 • Adenoidectomia

 • Adenoamigdalectomia

 • Antrotomia intranasal

 • Sinusotomia frontal

 • Etmoidectomia

 • Esfenoidectomia

 • Turbinectomia

 • Dacrocistorinostomia

 • Septoplàstia

 • Rinoseptoplàstia

 • Fibroendoscòpia de laringe

 • Microcirurgia de laringe (M.C.L.)

 • Exèresi quist tiroglòs

 • Exèresi adenopatia cervical

 • Exèresi tumoració coll
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es