Oftalmologia

La cartera de serveis que s'ofereix d'Oftalmologia és la següent:

ACTUACIONS QUIRÚRGIQUES

Cirurgia de la cataracta mitjançant les tècniques

 • Coaxial
 • Coaxial-Mics
 • Biaxial-Mics
 • Nano-Mics

Cirurgia de glaucoma

 • Esclerectomia Profunda No Penetrant
 • Trabeculectomia
 • Implant de vàlvules de drenatge

Cirurgia vitreorretiniana

 • Despreniment de Retina
 • Vitrectomia pars plana

 • Endoftalmitis
 • Vitreorretinopatia proliferativa
 • Uveitis
 • Retinectomies i retinotomies
 • Extirpació quirúrgica de membranes neovasculars coroidees subretinianes
 • Tractament quirúrgic de l'hemorràgia submacular

Cirurgia dels annexos oculars

 • Pterigium amb autotrasplantament conjuntival

 • Chalaceon

 • Ptosis

 • Extropion

 • Xantelasma

 • Blefarochalasis

 • Triquiasis

Cirurgia de les vies llagrimalls

 • Eversió del punt llagrimall
 • Dacricistorrinostomia

Tractament de la Degeneració Macular Associada a l'Edat, de l'Edema Macular Diabètic, Coriorretinopatia Serosa Central.

ACTUACIONS AMB LÀSER

Làser YAG

 • Capsulotomia posterior
 • Iridotomies
 • Suturolisis
 • Vitreolisis

Làser d'argó

 • Fotocoagulació retinopatia diabètica
 • Fotocoagulació degeneracions retinianes, diferents tractaments del pol posterior

PROVES COMPLEMENTÀRIES

 • Optometria
 • Campimetria
 • Ecografia ocular
 • Microscòpia especular
 • Biometria
 • Paquimetria
 • OCT (Tomografia Computarizada Ocular)
 • Test de Lancaster
 • Test de Farnsworth - Munsell 28 HUE de Roth
 • Tractament d'Ortòptica i Pleòptica
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es