Presentació del Pla Estratègic 2014-2016

Presentació Pla Estratègic Hospital Sant Rafael 2014-2016
L'Hospital Sant Rafael va acollir, el passat 20 de juny, la presentació del seu Pla Estratègic 2014-2016 en un acte que va congregar més de 150 persones. Aquest document s'ha articulat a través de sis línies estratègiques: transmetre la nostra hospitalitat i excel·lència, ser un hospital obert al seu territori, desenvolupar una oferta diferencial de serveis privats, ser una organització àgil, desenvolupar un model econòmic sostenible i acompanyar la gestió per processos amb els suport de les TIC. Cadascuna d'aquestes línies compta amb un objectiu general i uns d'específics, que són els reptes que la Institució es planteja abordar en el proper trienni. Aquests objectius han de permetre assegurar la viabilitat futura del Centre així com reforçar el seu posicionament dins del sector sanitari.

Presentació Pla Estratègic Hospital Sant Rafael 2014-2016
El Pla Estratègic 2014-2016 de l'Hospital Sant Rafael va ser presentat pel gerent del Centre, el doctor Jesús Ezquerra, en el marc d'un acte presidit per Francina Vila, regidora del Districte d'Horta-Guinardó; Jaume Estany, gerent del Consorci Sanitari de Barcelona; Sor Margarita Vicente, Superiora de l'Hospital Sant Rafael, i pel mateix Dr. Ezquerra.

Podeu consultar el document del Pla en català i castellà.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com