La Central de Resultats evidencia l'excel·lència de l'Hospital Sant Rafael

Central de Resultats
El Govern de la Generalitat va presentar recentment l'últim informe de la Central de Resultats (2015), que recull i analitza els indicadors de qualitat de l'assistència dels centres del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), del qual forma part l'Hospital Sant Rafael.

Els resultats assolits aquest darrer any superen les ja excel·lents dades de l'any 2014, que ja havien situat l'Hospital Sant Rafael per sobre de la majoria de centres del SISCAT. Entre els valors que han millorat respecte l'anterior edició, destaca la mortalitat hospitalària, que se situa entre les més baixes del SISCAT, i els reingressos al cap de 30 dies. El nou informe reafirma, doncs, la qualitat dels serveis i tractaments i l'efectivitat que, des de ja fa anys, ha demostrat oferir el Centre.Així, l'Hospital ha obtingut valors positius a la majoria d'indicadors d'avaluació: mortalitat a 30 dies per malalties seleccionades, mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades, mortalitat total a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva (ICC), mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC, reingressos a 30 dies per malalties seleccionades, reingressos a 30 dies per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i reingressos a 30 dies per ICC.

L'Hospital Sant Rafael també presenta valors superiors a la mitjana de centres del SISCAT en indicadors d'eficiència, com l'índex de substitució de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), estada mitjana per ictus i estada mitjana per MPOC. Pel que fa a indicadors de seguretat, presenta valors superiors a la mitjana de centres del SISCAT en indicadors com la infecció de localització quirúrgica d'O/E i en la cirurgia electiva de colon, i en la infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll.

En relació amb  la sostenibilitat econòmica del Centre, destaquen els resultats positius en indicadors com la rendibilitat dels ingressos d'explotació, cash flow generat, rendibilitat econòmica, així com en solvència i liquiditat.Els resultats assolits són fruit de la feina i el compromís de tots els professionals de l'Hospital Sant Rafael d'oferir la millor assistència a la ciutadania. Des de la direcció se'ls trasllada la més sincera felicitació.

Al document adjunt trobareu la fitxa de l'Hospital Sant Rafael de la Central de Resultats 2015.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com