El projecte Fem Salut de l'Hospital Sant Rafael té com a objectiu promoure la salut entre el personal col·laborador i generar un entorn de treball saludable. Per fer-ho, al llarg de l'any es duen a terme accions que s'emmarquen en cinc dimensions: Prevenció, Nutrició, Exercici físic, Estrès i Compartim (contribució social).