Nutrició

nutrició
Una nutrició adequada és importantíssima perquè el cos pugui obtenir els millors resultats d'acord amb els seus recursos o necessitats, així com també prevenir o guarir malalties relacionades amb l'alimentació.
na nutrición adecuada es importantísima para que el cuerpo pueda obtener los mejores resultados de acuerdo a sus recursos o necesidades, así como también prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación.

... de Importancia: https://www.importancia.org/nutricion.phpA continuació podeu consultar les activitats realitzades amb relació a aquesta dimensió:

na nutrición adecuada es importantísima para que el cuerpo pueda obtener los mejores resultados de acuerdo a sus recursos o necesidades, así como también prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación.

... de Importancia: https://www.importancia.org/nutricion.php

Activitats 2018


Activitats 2017


Activitats 2016