Prevenció

prevenció
Tenir un bon estat de salut depèn de múltiples factors. A banda dels components genètics individuals, que no són modificables, la majoria de factors de risc es poden prevenir amb l'adopció d'estils de vida saludables.


A continuació podeu consultar les activitats realitzades amb relació a aquesta dimensió:


Activitats 2018


Activitats 2017


Activitats 2016