Estrès

estrès
Una persona gaudeix de benestar emocional quan és conscient de les seves aptituds, pot afrontar les pressions normals de la vida, treballar productivament i fer una contribució a la comunitat.na nutrición adecuada es importantísima para que el cuerpo pueda obtener los mejores resultados de acuerdo a sus recursos o necesidades, así como también prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación.

... de Importancia: https://www.importancia.org/nutricion.php
A continuació podeu consultar les activitats realitzades amb relació a aquesta dimensió:

na nutrición adecuada es importantísima para que el cuerpo pueda obtener los mejores resultados de acuerdo a sus recursos o necesidades, así como también prevenir o curar enfermedades relacionadas con la alimentación.

... de Importancia: https://www.importancia.org/nutricion.php

Activitats 2018


Activitats 2017


Activitats 2016