Exercici físic

exercici físic
Practicar de manera regular i sistemàtica una activitat física contribueix a mantenir una bona salut, tant física com mental, i ajuda a prevenir malalties.A continuació podeu consultar les activitats realitzades amb relació a aquesta dimensió:


Activitats 2018


Activitats 2017


Activitats 2016