Teràpia Neural

Totes les parts del cos estan connectades entre si pel sistema nerviós. Teràpia neural significa tractament mitjançant el sistema nerviós, especialment el vegetatiu, que és el que regula les funcions dels òrgans i els teixits i s'encarrega de mantenir el màxim equilibri possible. Qualsevol irritació en aquesta xarxa nerviosa pot alterar el sistema nerviós vegetatiu i tenir un impacte en la salut.

La teràpia neural, coneguda també com a acupuntura alemanya, té la funció d'activar la capacitat d'autoregulació de l'energia de l'organisme.

A partir de la injecció en determinades zones del cos d'un anestèsic local (procaïna) en concentracions molt baixes, s'intenta neutralitzar aquestes irritacions i activar els mecanismes d'autoregulació de l'organisme en casos de malalties funcionals. La seva aplicació local (infiltracions) està indicada per al tractament del dolor.

Teràpia Neural
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es