Hidroteràpia

La hidroteràpia és l'aplicació de l'aigua amb finalitats terapèutiques mitjançant diferents tècniques.

L'efecte terapèutic es deu, d'una banda, a la capacitat de l'aigua de transmetre estímuls tèrmics (fred o calor), estímuls mecànics (dolls), de pressió hidrostàtica (en submergir una part del cos) o químics (dissolent substàncies).                                 

L'objectiu d'aquest tractament és recuperar algunes tècniques senzilles que l'usuari pugui aplicar a la seva llar i que li permetin treure profit de les virtuts curatives de l'aigua.

A més dels banys i dolls també s'inclouen les compreses, embolcalls, flotacions, bafs... eines que resulten útils per millorar molts aspectes de la salut i alleujar o prevenir alguns dolors.

hidroteràpia
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es