Àrees de treball

L'UME de l'Hospital Sant Rafael s'organitza en diferents àrees de treball destinades a atendre necessitats concretes dels usuaris:

 • Revisió medicoesportiva bàsica
  • Història Clínica: anamnesi, antecedents familiars i personals
  • Exploració cardiorespiratòria bàsica
  • Exploració general de l'aparell locomotor
  • Electrocardiograma de repòs
  • Informe d'aptitud
 • Prova d'esforç indirecte
  • Electrocardiograma de repòs (ECG repòs)
  • Ergometria amb monitorització d'ECG i Tensió Arterial (TA)
  • Informe
 • Certificat d'aptitud per a pesca esportiva
  • Història Clínica: anamnesi, antecedents familiars i personals
  • Exploració cardiorespiratòria bàsica
  • Exploració general de l'aparell locomotor
  • Electrocardiograma de repòs
  • Informe d'aptitud
 • Revisió medicoesportiva avançada
  • Revisió medicoesportiva bàsica + Prova d'esforç indirecte
  • Informe
 • Classificació funcional per a esport adaptat
  • Avaluació funcional de la discapacitat segons normativa IPC
  • Full de classificació
 • Revisió medicoesportiva per a discapacitats físics
  • Revisió medicoesportiva bàsica + Prova d'esforç indirecte (si és necessària segons esport i discapacitat)
  • Informe
 • Anàlisi biomecànica de l'esportista
  • Anàlisi dels paràmetres del cicle de marxa o carrera
  • Valoració posturogràfica de l'equilibri i la postura
  • Anàlisi de la petjada
 • Valoració de la patologia esportiva
  • Diagnòstic de la patologia derivada de la pràctica de l'esport o exercici físic
  • Tractament de fisioteràpia, ortopèdic, quirúrgic o ortèsic de les diferents patologies.
 • Seguiment del rendiment esportiu
 • Consell dietètic
 • Assessorament psicològic
exploració aparell locomotor UME
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es