Digestiu

Exploracions complementàries de Gastroenterologia:

 • Pan endoscòpia oral (esòfag gastro duodenoscòpia)
 • Tractament endoscòpic de la hemorràgia digestiva alta (esclerosi)
 • Extracció endoscòpica de cos estrany.
 • Dilatació de l'àrea estenòtica en el tub digestiu superior amb excepció del esòfag.
 • Polipectomia endoscòpica en el tracte digestiu superior.
 • Esclerosi endoscòpica de varices esofàgiques.
 • Tractament endoscòpic amb bandes elàstiques sobre varices esofàgiques.
 • Gastrostomia endoscòpica percutània.
 • Injecció de toxina botulínica en càrdies per al tractament de la acalàsia.
 • Enteroscòpia.
 • Colonoscòpia-ileoscòpia.
 • Tractament endoscòpic de la hemorràgia digestiva baixa (esclerosi).
 • Polipectomia endoscòpica en el còlon.
 • Dilatació endoscòpica de zones de estenosi en el còlon.
 • Col·locació de sonda enteral.
 • Biòpsia hepàtica percutània.

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com