US DE COOKIES
Utilitzem cookies necessàries de sistema per al correcte funcionament de la web i cookies opcionals de Google Analytics per obtenir estadístiques de visita.
 +info

Configuració cookies

 • Necessàries

  Les cookies necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou galetes que garanteixen funcionalitats bàsiques i funcions de seguretat del lloc web. Aquestes cookies no emmagatzemen cap informació personal.

  NomProveïdorPropietatFinalitatCaducitat+info
  cc_cookie_accepthsrafael.comPropiaUsada per confirmar que l'usuari ha confirmat / refusat les cookies (i quins tipus accepta)1 any
  SESSIO_HSRAFAELhsrafael.comPropiaCookie técnica: cookie de sessió PHP. Guarda l'id de sessió d'usuari.al acabar la sessió

 • Anàlisi

  Les cookies analítiques s'utilitzen per entendre com interactuen els visitants amb el lloc web. Aquestes cookies ajuden a proporcionar informació sobre mètriques, el nombre de visitants, el percentatge de rebots, la font del trànsit, etc.

  NomProveïdorPropietatFinalitatCaducitat+info
  _gaGoogle AnalyticsDe tercersCookie d'anàlisi o mesurament: Identifica els usuaris i proporciona informació sobre com els usuaris troben la pàgina web i com la utilitzen per a realització d'Informes estadístics2 anys
  _gat_gtag_*Google AnalyticsDe tercersCookie d'anàlisi o mesurament: Tracking per part de google per google analytics1 minut
  _gidGoogle AnalyticsDe tercersCookie d'anàlisi o mesurament: S'usa per limitar el percentatge de sol·licituds24 hores

ConfigurarRebutjar totesAcceptar

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)

Cap d'Àrea Salut Mental Infantojuvenil: Dr. Josep Salavert
1.2 DEFINICIÓ I FUNCIONS

El CSMIJ és un equipament assistencial destinat a donar assistència ambulatòria especialitzada en salut mental a la població de 0 a 18 anys del Districte d'Horta-Guinardó.

Els serveis el presta un equip multidisciplinari que ofereix una atenció integral, la qual considera les necessitats biològiques, psicològiques i de l'entorn sòcio-familiar de l'usuari.

Les seves funcions són les de diagnòstic, orientació, tractament i seguiment. Cal destacar la seva funció de coordinació amb els diferents nivells i recursos assistencials de salut mental establerts al sector sanitari de referència, així com amb els diferents serveis públics infanto-juvenils dels Departaments de Ensenyament, Benestar i Família, Serveis Socials d'Atenció Primària, Salut publica Justícia juvenil i altres serveis comunitaris, en funció de les necessitats dels usuaris, per garantir tan una intervenció globalitzada com la continuïtat assistencial.

1.4 INFRASTRUCTURA

El CSMIJ d'Horta-Guinardó està ubicat a l'Hospital Sant Rafael. Accés directe i diferenciat de la resta de l'Hospital.

Les instal·lacions són les següents:

6 despatxos, 1 despatx per material i ordinador, 1 despatx per l'administrativa, una sala d'espera i 1 bany.

1.5 MARC LEGAL

L'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 3 d'octubre de 1983 (DOGC núm. 380, d'11.11.1983) creà el Consell Assessor sobre Assistència Psiquiàtrica i Salut Mental a Catalunya, com a òrgan consultiu del Departament de Sanitat i Seguretat Social, per tal de proposar actuacions en matèria d'assistència psiquiàtrica i salut mental, assessorar i emetre'n informe.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, disposa que l'atenció psiquiàtrica i promoció, protecció i millora de la salut mental és una de les activitats a dur a terme pel Servei Català de la Salut en el desenvolupament de les funcions que se li encomanen. D'acord amb això, l'Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 26 de març de 1991 (DOGC núm. 1426, de 5.4.1991) va adscriure el Programa de salut mental, a través de la Gerència d'Atenció Psiquiàtrica i Salut Mental, a l'Àrea Sanitària del Servei Català de la Salut.

Mitjançant el Decret 213/1999, de 27 de juliol (DOGC núm. 2944, de 3.8.1999), s'ha creat la xarxa de centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya.

1.6 ACREDITACIÓ DEL CSMIJ

S'han elaborat els diferents protocols per la regulació dels estendards de qualitat que han de complir els Centres, Serveis i Establiments de Salut Mental d'utilització publica de Catalunya.

Amb data 25 de novembre de 2003 se'ns informa que, mitjançant la corresponent resolució del Director del Servei Català de la Salut, el CSMIJ Horta-Guinardo acreditat ja que compleix els estàndard de qualitat de la Xarxa de Salut Mental d'utilització publica de Catalunya.

2. ACTIVITAT ASSISTENCIAL

2.1 PROGRAMA ANTENA AL CAP MARAGALL / ABS 7G-Baix Guinardó. (annex 2)

Es va posar en funcionament al març de 2003. EL programa es dut a terme per una psicòloga que es desplaça un matí a la setmana en horari de 9 a 14h.

Objectius:

 • Acostar l'atenció a l'usuari i la seva família, fonamentalment en els primers contactes.
 • Millorar la continuïtat assistencial segons criteris de derivació.
 • Donar suport a l'EAP.

S'ha fet una proposta d'optimització de la coordinació CSMIJ-EAP 7G amb introducció i accés a les dades de l'OMI i fer les sessions clíniques de formació amb una freqüència bimensual, amb l'assistència de la persona que dur a terme el Programa Antena i els Psiquiatres del CSMIJ.

3. DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS MODALITATS TERAPÈUTIQUES

3.1 TIPUS DE VISITES

3.1.1 Primeres visites

Les primeres visites són ateses, després de cita prèvia i segons el protocol de prioritzacio de la demanda. El professional elaborarà una anamnesi complerta i una hipòtesi diagnostica segons el ICD-10.

Segons la valoració del cas, es programen exploracions psicològiques, diferents estratègies terapèutiques, visites de seguiment o visites de treball social per a la comprensió de l'entorn a nivell de família, escola i barri, del nen o jove, amb la finalitat de fer una aproximació global de la situació/problema.

Es recull informació si ha hagut o hi ha intervenció d'altres serveis i de l'escola per establir si cal les futures coordinacions al llarg de l'assistència en el CSMIJ.

3.1.2 Visites de seguiment

Entrevistes periòdiques que es fan tan amb el menor, la família, o ambdós junts, depenent de la idoneïtat del cas.

La finalitat d'aquestes entrevistes és terapèutica i també de control en l'evolució dels tractaments.

Freqüentment són indicades com a recolzament i orientació a les famílies.

3.1.3 Exploracions psicològiques

L'objectiu d'aquestes exploracions es obtenir un diagnòstic de la situació actual del infant o adolescent en base al motiu de consulta si es la primera vegada o de seguiment si es un retest anual.

S'estructuren normalment en dos o tres sessions d'una duració aproximada de 60 min., s'utilitzaran diverses tècniques d'avaluació:

 • Tests psicomètrics (Escales per mesurar QI, memòria, atenció aspectes psicopedagògics etc).
 • Proves projectives (personalitat, estat emocional-relacional).
 • Qüestionaris (Indicadors de Patologia, Adaptació personal i social).
 • Escales (Conducta, Adaptació).
 • Entrevistes estructurades i semiestructurades.

En la primera sessió la psicòloga també realitza una entrevista per conèixer als pares i /o tutors i actualitzar o recavar informació.

S'elabora un informe amb el resultat de les proves administrades, tenint en compte les altres informacions verbals i escrites que s'hagin pogut obtenir al llarg de l'exploració.

Amb la valoració global, s'escura un diagnòstic i s'estableixen les pautes terapèutiques a seguir.

3.1.4 Visites de resultats i planificació del tractament successiu.

Aquesta visita la realitza el professional que es farà responsable del cas. El motiu d'aquesta atenció és exposar als pares o tutors el diagnòstic i possibilitats terapèutiques a seguir, que ofereix el CSMIJ o si s'escau, derivació a altres Serveis segons la problemàtica.

3.1.5 Intervenció social i Atenció a les Famílies

Primera entrevista del Treballador Social:

 • Entrevista amb l'adult responsable del menor amb l'objectiu d'escoltar què entén de la situació problema.
 • Clarificació de la demanda, ajustant-la a les possibilitats del servei.
 • Recollida de les dades sòcio-familiars que permetran elaborar el diagnòstic social.
 • Detecció de situacions de risc social.
 • Treball de contenció dels principals elements d'angoixa que planteja la família per afavorir la primera elaboració.
 • Definició d'hipòtesis de treball i plantejament de les mateixes a l'usuari.

Intervenció social:

 • Entrevistes sòcio-terapèutiques i educatives amb adolescents i/o familiars.
 • Treball dirigit a informar/orientar sobre les alternatives formatives i/o laborals.
 • Treball dirigit a orientar sobre activitats d'oci.
 • Seguiment de l'evolució de la situació-problema.
 • Seguiment de la intervenció global.
 • Intervenció dirigida a informar/organitzar les funcions parentals, o bé ajudar a crear-les si no existissin.
 • Plantejament de la necessitat d'un recurs extern a la xarxa de salut mental.
 • Coneixement dels recursos existents: ubicació, funcionament, requisits, accessibilitat, avaluació.
 • Valoració del recurs en relació a l'usuari: possibilitats d'adaptació, idoneïtat.
 • Entrevistes motivacionals dirigides a l'acceptació del recurs.
 • Derivació al recurs: contacte telefònic, redacció d'informe social, acords sobre coordinacions.

3.2 TRACTAMENTS

3.2.1 Tractaments Individuals

És indicada en els casos en que la patologia i el desajust emocional és present en grau moderat o intens o interfereix negativament en les activitats del menor.

L'objectiu és tractar els aspectes emocionals-adaptatius i relacionals a fi d'arribar a una resolució del conflicte. La freqüència s'estableix en cada cas concret.

3.2.2 Tractament Grupal

El grup d'adolescents a partir d'octubre s'ha desdoblat atenent el criteri d'edats, per respectar les diferents etapes evolutives:

 • De 13 a 14 anys.
 • De 15 a 16 anys.

De l'octubre 2003 a maig 2004 va haver un sol grup.

Els nois/noies que hi participen no es troben en fase aguda de les seves patologies, presenten heterogeneïtat en les seves problemàtiques essent el factor comú els trastorns adaptatius i relacionals. La durada dels grups és limitada a 12-14 sessions amb una freqüència quinzenal d'octubre a maig coincidint amb l'any acadèmic. L'objectiu del grup és crear un espai:

 • D'expressió - comunicació d'emocions i vivències.
 • De suport interpersonal.
 • D'aprenentatge de tècniques de resolució de conflictes.
 • De prevenció de futures patologies.

Cada grup és conduït per un psicòleg de l'equip.

El grup de suport a pares es doblega en dos grups: un d'infància i un d'adolescència. S'ha fet un programa amb temes d'interès pels propis membres del grup i s'aporten referents teòrics i material per treballar (articles, llibres. etc). Les sessions són conduïdes per una psicòloga amb una freqüència quinzenal i una durada d'una hora i quart.

Grup de suport a mares, pares o familiars directes, amb fills amb problemes de trastorns de comportament.

4. ACTIVITAT NO ASSISTENCIAL

4.1 COORDINACIÓ INTERNA

Una sessió clínica setmanal Coordinació diària dels membres de l'equip segons casos. Reunió d'equip quinzenal, per tractar temes generals.

4.2 COORDINACIÓ EXTERNA

Aquest any s'han establert totes les coordinacions amb els Equips públics d'atenció a la infància i adolescència del districte. Tanmateix s'han establert els criteris de derivació interserveis per assegurar la adequada assistència del usuari.

És la col·laboració puntual o regular amb altres professionals que també intervenen en els casos atesos, per intentar que les diferents intervencions que es realitzen siguin coherents entre elles i ajudin a una bona evolució del nen i/o adolescent.

Hem establert un professional referent per cada circuit assistencial. Les reunions s'han calendaritzat, i podran ser generals o per coordinar els casos .

Els equips amb els que ens coordinem i establim una xarxa de recursos són:

EAP Salut

CSMA

CDIAP

Hospital de Dia

UCA

Serveis socials

EAIA

EAP Educació

Escoles (públiques, concertades i especials)

Càritas: només per casos d'Interxarxes

Centres de Dia

Coordinadora de CSMIJ

Sant Pere Claver (PTEI)

Circuit URPI Sant Joan de Déu

Altres: ACSIS / Martí Codolar

TREBALL COMUNITARI

 • Projecte Interxarxes:

Treball en xarxa dels Equips d'Atenció Publica, Atenció Social i Educació en l'àmbit d'Infància i Família en el districte d'Horta-Guinardo. El CSMIJ està representat en el Comitè Tècnic, sent un dels equips col·laboradors en la creació d'aquest projecte.

 • Consell de Salut del Districte:

Aules de Salut

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es