Laboratori d’Anàlisi Clíniques, Microbiologia i Anatomia Patològica


Des del 2009 General Lab (ara Synlab) presta servei a l'HOSPITAL DE SANT RAFAEL de Barcelona com a Laboratori d'Anàlisis Clíniques i Servei Transfusional, donant resposta a les sol·licituds de tots els serveis assistencials de l'Hospital.

Synlab disposa d'una acreditada experiència en la implantació i desenvolupament del Sistema de Qualitat en Laboratori de Clíniques i Hospitals. Des de l'any 1997 posseeix la certificació UNE-EN -ISO 9002 com laboratori hospitalari, sent el primer laboratori clínic hospitalari que va obtenir l'esmentada certificació. L'any 2000 el laboratori va estar certificat amb la nova normativa UNE-EN-ISO 9001:2000, sent de nou el primer laboratori clínic hospitalari certificat per aquesta nova versió.

El centre està dotat de mitjans suficients per a la realització de les magnituds biològiques incloses en la cartera de serveis i per al servei transfusional. A més, compta amb el suport de laboratoris de referència propis, que permeten donar cobertura i resposta a qualsevol necessitat en els següents àmbits:
 • Anatomia Patològica
 • Bioquímica Clínica
 • Biologia i Genètica Molecular
 • Citogenètica
 • Genètica i Oncologia Molecular
 • Hematologia
 • Immunoanàlisis
 • Immunologia i Radioimmunoanàlisis
 • Microbiologia i Parasitologia
 • Toxicologia
 • Urgències
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com