Gabinets d'Exploracions

CARDIOLOGIA:
  • Ecocardiografia
  • Prova d'esforç (ergometria)
  • Holter ECG
  • MAPA (monitorització ambulatòria de pressió arterial)
  • Cardioversió programada (AC x FA)
NEUROLOGIA:
  • Electroencefalografia (EEG)
  • Electromiografia (EMG)
OFTALMOLOGIA:
  • Campimetria
  • Biometria
  • Ecografia ocular
  • Microscòpia especular
  • Optometria
  • Test de Farnsworth
ORL:
  • Audiometria
  • Rinometria
  • Timpanometria
PNEUMOLOGIA:
  • Proves funcionals respiratòries (espirometria)
  • Proves d'al·lèrgia
UNITAT DEL SON:
  • Poligrafia respiratòria (síndrome apnea del son)
  • Titulació de CPAP
UROLOGIA:
  • Fluxometria
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com