Gabinets d'Exploracions

CARDIOLOGIA:
 • Ecocardiografia
 • Prova d'esforç (ergometria)
 • Holter ECG
 • MAPA (monitorització ambulatòria de pressió arterial)
 • Cardioversió programada (AC x FA)
NEUROLOGIA:
 • Electroencefalografia (EEG)
 • Electromiografia (EMG)
OFTALMOLOGIA:
 • Campimetria
 • Biometria
 • Ecografia ocular
 • Microscòpia especular
 • Optometria
 • Test de Farnsworth
ORL:
 • Audiometria
 • Rinometria
 • Timpanometria
PNEUMOLOGIA:
 • Proves funcionals respiratòries (espirometria)
 • Proves d'al·lèrgia
UNITAT DEL SON:
 • Poligrafia respiratòria (síndrome apnea del son)
 • Titulació de CPAP
UROLOGIA:
 • Fluxometria
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com