Primer any d’integració del projecte Essencial

Essencial
El passat mes de novembre va fer un any que l'Hospital Sant Rafael va iniciar la difusió de les recomanacions del projecte Essencial entre els diferents serveis assistencials. La finalitat era promoure la seva incorporació en la pràctica clínica diària dels professionals, a fi de facilitar-los la feina i incrementar l'eficiència del Centre. Precisament, la integració de l'Essencial coincideix amb la segona línia del Pla Estratègic 2014-2016 de l'Hospital Sant Rafael, que inclou com a objectiu el fet de crear mecanismes que incorporin una pràctica clínica de més valor.
 

Així, des del mes de novembre de 2013 s'han anat difonent de manera mensual les recomanacions entre els serveis a través dels canals de comunicació interna de què es disposa (correu electrònic, taulell d'anuncis i intranet). Després d'un any des de l'inici de la campanya de difusió, la Direcció General de l'Hospital va demanar als diferents serveis que realitzessin una autoavaluació en relació amb el posicionament i seguiment de l'aplicació de les recomanacions.

Els resultats obtinguts fins al moment han estat molt satisfactoris i algunes de les recomanacions de l'Essencial ja s'han incorporat a la rutina diària dels professionals. Així mateix, el 2015 se seguirà amb la difusió de les noves recomanacions que es vagin introduint. L'objectiu final és poder dur a terme una avaluació quantitativa dels resultats, a mesura que es vagi disposant de més dades.

Des de l'Hospital Sant Rafael volem agrair la col·laboració dels professionals del Centre que s'han implicat en el projecte i animar-los a seguir treballant en aquesta línia d'ara endavant.

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com