Nova composició de la Comissió Promotora Hospital Sense Fum

Comissió Promotora Hospital Sense Fum
El passat mes de maig es va signar la pròrroga del Conveni d'adhesió a la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum entre l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Sant Rafael, el qual permet l'assessorament i avaluació dels processos per a la implementació de mesures de control del tabaquisme.

Així, el 25 de setembre es va constituir la nova Comissió Promotora Hospital Sense Fum de l'Hospital Sant Rafael, formada per representants d'àrees assistencials i no assistencials, que hauran de vetllar pel funcionament del projecte al Centre. Aquesta comissió està oberta a totes les suggeriments i propostes que els treballadors vulguin fer arribar sobre aquest projecte.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com