Millora en diversos àmbits de l’activitat assistencial

L'Hospital Sant Rafael és un dels vuit centres catalans del sistema sanitari d'utilització pública de Catalunya (Siscat) que ha registrat valors de mortalitat per malaltia específica més baixos dels previstos entre 2011 i 2012, tal com es detalla a l'últim informe de la Central de Resultats.

A més, l'Hospital Sant Rafael també ha reduït per sota del que s'esperava el nombre de reingressos a 30 dies per malaltia específica en el mateix període de temps.

Podeu consultar la informació que publica al respecte Redacción Médica.

 

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com