L’Hospital Sant Rafael signa una aliança estratègica amb els hospitals de Campdevànol, Mollet i Plató

I Jornada Infermera Els 4 Gats
I Jornada Infermera Els 4 Gats
Els hospitals de Sant Rafael, Campdevànol, Mollet i Plató, representats pels seus gerents, el Dr. Jordi Mauri Santuré, el Dr. Joan Grané Alsina, el Dr. Jaume Duran i Navarro i el Dr. Jordi Pujol i Colomer, van signar el 30 de març de 2011, un conveni de col·laboració amb el nom de “Els 4 gats”.
 
La finalitat d'aquesta aliança estratègica és:
a) Estudiar formes per definir col·laboracions que permetin, sota un projecte assistencial, millorar l'eficiència i facilitar l'accessibilitat, si s'escau, de certes patologies.
b) Desenvolupar projectes amb l'objecte d'aconseguir excel·lència en l'atenció Assistencial.
c) Articular plataformes conjuntes per millorar les capacitats en Innovació, Gestió del Coneixement i Qualitat.
d) Treballar en la recerca d'economia d'escales que permetin millorar la nostra tecnologia i eficiència econòmica.
 
Els directors d'aquestes organitzacions sanitàries s'han pres la llicència d'anomenar-se “Els 4 gats” donat que consideren que els quatre centres són petits però flexibles, grupals però independents, llestos però amb vocació de gestionar el coneixement, catalans i universals.
 
“Els 4 gats” afirmen que aquesta aliança neix amb l'objectiu de compartir projectes i il·lusions per fer al nostre país un sistema sanitari millor pel ciutadà/na.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es