L’Hospital Sant Rafael participa a la II Jornada de Bones pràctiques en promoció de la salut

L'Hospital Sant Rafael va participar a la 2a Jornada de Bones pràctiques en promoció de la salut, organitzada per la Xarxa d'Hospitals i  Centres Promotors de la Salut (HPH Catalunya), i que es va celebrar el 20 d'abril a Barcelona, a la sala d'actes de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut.

L'objectiu de la sessió va ser el de compartir les experiències que s'estan duent a terme en els centres que formen part de la xarxa i enfortir les intervencions en la millora de la promoció de la salut a les organitzacions sanitàries. 

Jornada HPH
Així, des de l'Hospital Sant Rafael es va presentar l'experiència "En Promoció de la Salut, aprenem els uns dels altres”, que va dur a terme Susana Torrecillas, infermera del Centre, juntament amb Consol Serra del Parc de Salut Mar i Gemma Navarro de l'Hospital Parc Taulí.

L'Hospital Sant Rafael, dins del seu Pla estratègic 2014-2017 i posteriorment en el 2019-2021 (en elaboració), en la línia de ser un hospital compromès amb l'excel·lència, destaca la promoció de la salut com a un dels objectius a desenvolupar al centre. També, la creació del Programa Fem Salut, impulsat per un grup promotor que es reuneix periòdicament i que impulsa accions dirigides a treballar en els àmbits de la nutrició, l'exercici físic, l'estrès i la prevenció de patologies.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com