L'Hospital Sant Rafael organitza el seu primer Death Coffee

Death Coffee
L'Hospital de Sant Rafael va celebrar el 16 de març la primera edició de la tertúlia "Death Coffe", una trobada per parlar amb naturalitat"sobre la mort i per trencar el tabú que encara hi ha sobre aquesta qüestió a la nostra societat.

A l'acte, que va tenir lloc a la cafeteria Mauri, hi van assistir divuit persones, entre professionals de diferents àmbits assistencials del Centre i externs, com el responsable del Tanatori d'Àltima de Castelldefels-Gavà-Viladecans o la CEO de DNA Familiy Book.

Al llarg de la trobada es va parlar, entre altres temes, sobre el tractament que cadascú fa de la seva pròpia mort, com afrontar-la en el cas que aquesta afecti un familiar i la diferent intensitat de dolor segons el grau de parentiu.

Els assistents també van reflexionar sobre el suport que comporta el fet de pensar que hi ha una altra vida o no després de la mort, les diferències entre morir a casa o a l'hospital i sobre la necessitat de pensar més en la vida i en donar les gràcies de poder viure-la.

Els "Death Coffee" són una manera de tractar el tema de la mort des d'una vessant tranquil·la i reposada que va tenir origen a l'Anglaterra l'any 2011. En l'actualitat aquestes trobades es duen a terme en 890 punts distribuïts en 20 països.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com