L'Hospital Sant Rafael, finalista dels Premios Profesor Barea 2017

L'Hospital Sant Rafael, finalista del Premio Profesor Barea 2017 en Gestió Clínica

L'Hospital Sant Rafael ha estat un dels deu finalistes dels Premios Profesor Barea 2017 , als quals van optar més de cinquanta treballs. En concret, el Centre ha obtingut un accèssit en la modalitat de Gestió Clínica. El lliurament d'aquests guardons de la Fundación Signo, referents en el sector sanitari, va tenir lloc el 22 de juny al Congrés dels Diputats i va congregar més d'un centenar d'assistents, entre gestors i clínics de tot Espanya.

L'experiència presentada es basa en el desenvolupament i implantació d'un projecte de gestió clínica a tota l'organització assistencial, amb la finalitat de millorar l'eficiència i efectivitat, complint amb un dels objectius del Pla Estratègic 2014-2016 de l'Hospital. Aquest model, les primeres accions del qual es van iniciar en 2014, destaca per la incorporació d'unes pràctiques clíniques de valor, basades en la millora en l'ús de recursos, i per atorgar un major protagonisme als professionals en la presa de decisions.

La doctora Anna Carol Pérez Segarra, directora mèdica de l'Hospital Sant Rafael, va ser l'encarregada de recollir el reconeixement, juntament amb el gerent del Centre, el doctor Jesús Ezquerra. Segons la Dra. Anna Carol Pérez, haver arribat fins a aquí proporciona a l'Hospital i a tots els professionals que hi treballen l'impuls necessari per seguir avançant en el camí cap a l'excel·lència.

L'Hospital Sant Rafael, finalista del Premio Profesor Barea 2017 en Gestió Clínica

Gestió per processos i coordinació assistencial
Un dels punts essencials del projecte és la creació d'àrees assistencials que agrupen serveis afins i que assumeixen la gestió dels equips i la responsabilitat dels resultats clínics, assistencials, econòmics i de qualitat. També s'han incorporat els contractes de gestió per a cada àrea assistencial, amb definició d'objectius, fet que afavoreix la participació activa i implicació dels professionals més enllà de la realització de l'activitat assistencial, fent-los copartícips en la gestió de recursos i la consecució de resultats.

En aquest model de gestió clínica són fonamentals la gestió per processos i la coordinació assistencial entre els diferents serveis clínics i entre professionals de tots els àmbits implicats. Es concedeix, així mateix, una importància destacada a la visió conjunta i compartida entre les Direccions Mèdiques i Infermeria per al desenvolupament del model, destacant el paper d'Infermeria, responsable d'assegurar unes cures integrals i de qualitat.

Entre els resultats obtinguts de la implantació d'aquest model de gestió clínica es troba l'evolució positiva dels principals indicadors assistencials d'Estada Mitjana, Cirurgia Major Ambulatoria, Complicacions, Mortalitat, etc.

Pel que fa a l'impacte econòmic, s'han revisat els perfils de les peticions de proves de laboratori de diferents protocols i, en Reumatología, de l'Àrea de l'Aparell Locomotor, s'ha aconseguit una disminució del 22 % de la despesa el 2016. En Medicina Interna, de l'Àrea Mèdica, la reducció ha estat del 16 % el 2017.

També s'ha ampliat la cartera de serveis de l'Hospital i s'ha millorat la relació amb atenció primària i amb altres proveïdors del territori, entre altres beneficis obtinguts fins al moment.

L'Hospital Sant Rafael, finalista del Premio Profesor Barea 2017 en Gestió Clínica
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com