L’Hospital Sant Rafael compta amb una Consulta del Dolor

Consulta del Dolor
L'Hospital Sant Rafael compta, des de mitjan novembre de 2020, amb una Consulta del Dolor. Aquest nou servei, que constitueix un dels objectius del Pla estratègic 2019-2021 del Centre, atén pacients derivats de qualsevol especialitat que pateixin un dolor subagut o crònic. La finalitat és alleugerir la simptomatologia i millorar, així, la qualitat de vida d'aquests pacients.
 
Per aconseguir aquest propòsit, la Consulta del Dolor compta amb un equip multidisciplinari liderat per la doctora Mireia Tarin, anestesiòloga especialitzada en el tractament del dolor complex. Així, Anestesiologia treballa de manera coordinada amb altres serveis, com Rehabilitació, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Radiologia, Reumatologia, Infermeria i Farmàcia. 
 
Les primeres visites es realitzen de manera presencial i compten amb l'atenció conjunta de la Dra. Tarin i de la doctora Daniela González, adjunta del Servei de Rehabilitació. L'objectiu de la consulta és l'elaboració d'una estratègia terapèutica consensuada entre els diferents membres de l'equip i el pacient, sent indispensable la comprensió i l'acceptació per part d'aquest últim, un cop coneix els pros i contres, així com les alternatives. La resta de visites són d'anestèsia i poden ser presencials o telemàtiques. 
 
A banda d'aquest servei posat en marxa recentment, l'Hospital ha seguit duent a terme les actuacions que ja realitzaven els diferents serveis i recursos d'atenció al dolor de què disposa.
 
Abans de la posada en funcionament de la Consulta del Dolor, l'Hospital Sant Rafael havia de derivar a altres centres sanitaris aquells pacients que presentaven una simptomatologia de dolor difícil de resoldre. En l'actualitat, el Centre ha ampliat la cartera de serveis atenent aquests casos de manera integral dins del recinte sanitari. 
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es