La Dra. Iglesias, oftalmòloga de l'Hospital Sant Rafael, patenta un aparell per mesurar amb precisió la PIO en pacients operats de miopia

maria iglesias
La doctora María Iglesias, oftalmòloga de l'Hospital Sant Rafael, ha ideat i patentat un nou instrument que permet mesurar amb precisió la pressió intraocular (PIO) en persones operades de miopia. Per a aquest tipus de pacients és molt complicat conèixer amb exactitud aquesta dada amb l'aparell que s'utilitza de manera més habitual per a aquest fi, que és el tonòmetre de referència actual, el de Goldmann.

“En els pacients operats de miopia amb làser es produeix una disminució del gruix de la còrnia que comporta que la PIO que s'obté amb el tonòmetre de Goldmann sigui inferior a la registrada abans de la cirurgia”, explica la Dra. Iglesias. “La subestimació d'aquest valor augmenta el risc de no diagnosticar un possible glaucoma”, afegeix. Així, una PIO elevada de forma crònica comporta ceguesa irreversible i silent, sense símptomes. Per aquest motiu és tan important poder mesurar-la de manera precisa, a més de fer revisions anuals per controlar-la, sobretot, entre la població miop, en la qual la prevalença de glaucoma és de 2 a 4 vegades més freqüent que entre les persones sense aquesta afecció ocular.

tonòmetre convex
L'anècdota que va inspirar l'oftalmòloga de l'Hospital Sant Rafael per a la creació d'aquest nou dispositiu va ser quan, durant una consulta, va treure el tonòmetre de la solució d'esterilització i va observar que s'havia quedat una gota a la superfície del prisma. D'aquí va sorgir la idea que una força convexa externa sobre la còrnia podria compensar la seva pèrdua d'espessor després d'una cirurgia, evitant, així, la subestimació de la PIO en aquests pacients. Aquesta va ser la base per a la creació del nou instrument modificant la punta anterior del tonòmetre estàndard perquè tingués una forma convexa.

Anys més tard, a partir d'un estudi liderat per la Dra. Iglesias, que va sortir publicat l'abril de 2020 a la revista Scientific Reports, es va demostrar que el nou tonòmetre convex, a diferència del convencional, no dona una PIO inferior en pacients miops operats.

“Entre els principals avantatges d'aquest dispositiu destaquen el poder donar una mesura de PIO propera a la pressió real a un nombrós subgrup de pacients, junt amb la seva facilitat d'ús -tant per al professional com per al pacient-, ja que només cal posar-li una gota a l'ull i procedir a fer la mesura”, assenyala l'oftalmòloga de l'Hospital Sant Rafael. Així mateix, l'especialista explica que com que es tracta d'una adaptació del tonòmetre de referència, quan es comercialitzi properament, podrà estar a l'abast de consultes privades d'oftalmologia i de centres sanitaris, com l'Hospital Sant Rafael, que ja l'utilitza des de fa uns mesos.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es