La Central de Resultats mostra l’efectivitat de l’Hospital Sant Rafael

central de resultats 2014
El Govern de la Generalitat va presentar recentment l'últim informe de la a Central de Resultats (2014), que recull i analitza els indicadors de qualitat de l'assistència dels centres del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), del qual forma part l'Hospital Sant Rafael.

L'Hospital ha obtingut valors positius a la majoria d'indicadors d'avaluació, que deixen palesa l'efectivitat del Centre. Alguns d'aquests són la mortalitat a 30 dies per malalties seleccionades, la mortalitat hospitalària (a l'alta) per malalties seleccionades, la mortalitat total a 30 dies per insuficiència cardíaca congestiva (ICC), la mortalitat hospitalària (a l'alta) per ICC, els reingressos a 30 dies per causes seleccionades, els reingressos a 30 dies per malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i els reingressos a 30 dies per ICC.
 
Així mateix, l'Hospital Sant Rafael  presenta valors superiors a la mitjana de centres del SISCAT en indicadors d'eficiència, com l'índex de substitució de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA), i en indicadors de seguretat, com la infecció de localització quirúrgica d'òrgan-espai en la cirurgia protètica de genoll (2013).
 
Pel que fa a la sostenibilitat econòmica del Centre, destaquen els resultats positius en indicadors com la rendibilitat dels ingressos d'explotació, cash flow generat, rendibilitat econòmica, solvència i liquiditat, així com unes xifres d'endeutament inferiors a la mitjana i una productivitat ajustada del personal assistencial equivalent gairebé 10 punts superior a la mitjana.
 
Els resultats assolits són fruit de la feina i el compromís de tots els professionals de l'Hospital Sant Rafael d'oferir la millor assistència a la ciutadania. Des de la direcció se'ls trasllada la més sincera felicitació.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com