Informe de la Central de Resultats 2016

Central de Resultats 2016
El Departament de Salut va presentar, l'11 de juliol, l'últim informe de la Central de Resultats, que anualment recull, mesura i analitza els indicadors de qualitat de l'assistència dels centres del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), del qual forma part l'Hospital Sant Rafael. Concretament, es tracta del sisè any consecutiu que es publiquen resultats nominals referents als centres hospitalaris i d'atenció primària; el cinquè any, en el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental, i el segon que es publiquen els resultats de salut pública i territorial. Com a novetats d'enguany, s'ha incorporat l'edició de l'informe d'emergències mèdiques i formació sanitària especialitzada.

En termes d'efectivitat, l'Hospital ha obtingut resultats positius en molts dels indicadors avaluats. Entre aquests destaquen els valors de mortalitat hospitalària i mortalitat a 30 dies en malalties seleccionades, així com la mortalitat a 30 dies per Insuficiència Cardíaca Congestiva (ICC), amb millors resultats que en l'anterior informe publicat en aquest àmbit. El Centre també destaca positivament en els reingressos a 30 dies per malalties seleccionades i en els reingressos per ICC

Pel que fa a les dades econòmiques, el Centre assoleix un bon posicionament en cash-flow gerenat i solvència, fet que li permet garantir la seva sostenibilitat a curt i mitjà termini.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com