Drets i Deures

El respecte pels drets dels malalts és per a l'Hospital Sant Rafael un compromís ètic i legal que garanteix la qualitat dels seus serveis.

Podeu accedir adjunta a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària (en català i en castellà), aprovada pel Departament de Salut, i que recull els drets i deures aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica. Adjuntem també el fullet resum de la carta.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com