Enquesta de la Unitat d'Atenció a l'Usuari

Enquesta de satisfacció de l'Àrea d'Hospitalització

A tots els pacients que ingressen a l'Àrea d'Hospitalització se'ls lliura, amb la documentació de benvinguda, una enquesta de satisfacció que poden omplir i lliurar fins al moment de marxar d'alta. Els documents es recullen diàriament i són analitzades per la Unitat d'Atenció a l'Usuari.
 
Enquesta de satisfacció de l'Àrea Ambulatòria

Periòdicament es realitza una selecció aleatòria de pacients atesos a consultes externes de l'Hospital i se'ls fa una enquesta telefònica. Les dades són recollides i valorades per la Unitat d'Atenció a l'Usuari.
 
Els resultats de les enquestes s'analitzen des de Direcció i Gerència de l'Hospital i permeten establir les accions necessàries per a la millora de la satisfacció dels nostres pacients i acompanyants.

Podeu accedir a l'Informe de les enquestes de satisfacció de 2015.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com