Enquesta de la central de resultats

La Central de Resultats és un projecte de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) que té com a objectiu mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits en l'àmbit de l'assistència sanitària per part dels diferents agents integrants del Sistema Sanitari Inegral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

A l'arxiu adjunt podreu accedir a la fitxa de l'Hospital Sant Rafael, extreta de l'informe de la central de resultats 2016.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: info.hsrafael@hospitalarias.es