Central de balanços

La Central de Balanços del Sevei Català de la Salut és un instrument tècnic que permet conèixer l'evolució en el temps de la informació econòmica i financera dels hospitals i centres de la xarxa sanitària d'utilització pública de Catalunya.

Podeu accedir als informes de la Central de Balanços. L'Hospital Sant Rafael és un dels centres que configuren la mostra d'aquest informe.
Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com