Treballa amb nosaltres

Si vols treballar amb nosaltres omple el següent formulari i en breu ens posarem en contacte amb tu.
  Accepto la política de privacitat

Les vostres dades seran tractades per GERMANES HOSPITALÀRIES DEL SAGRAT COR DE JESÚS HOSPITAL SANT RAFAEL, amb la finalitat de fer-vos partícip en els processos de selecció que es desenvolupin en l'empresa a la vista dels llocs vacants o de nova creació que s'originin periòdicament. Les vostres dades són tractades sobre la base del consentiment prestat mitjançant el lliurament o enviament del Currículum, personalment o a través de tercers. Les vostres dades personals podran ser cedides als centres que formen part de Germanes Hospitalàries per a les finalitats assenyalades. Les vostres dades són tractades en base al consentiment prestat mitjançant l'enviament d'aquest formulari. Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits previstos per la legislació vigent i els ja descrits en aquest text. Els usuaris, les dades dels quals siguin objecte de tractament, podran exercir gratuïtament els drets d'accés i informació, rectificació, cancel·lació, portabilitat, supressió o, en el seu cas, oposició de les seves dades, en els termes especificats al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de conformitat amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits adreçant una comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, a HOSPITAL SANT RAFAEL  Passeig Vall d'Hebron, 107. 08035 Barcelona o a través de l'adreça de correu electrònic dpd.hsrafael@hospitalarias.es. Les dades dels usuaris, dades dels quals siguin tractades, seran conservades mentre aquests no exerceixin els drets de cancel·lació o oposició. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com