Crèdits

Continguts i text
Germanes Hospitalàries
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117
Tel 93 211 25 08
08035-Barcelona (Barcelona)
hsrafaelhsrafael.com.
www.hsrafael.com


Octubre 2010

 

Germanes Hospitalàries Hospital Sant Rafael - Barcelona
Pg. de la Vall d'Hebron, 107-117 · 08035 Barcelona · T. 93 211 25 08 · Correu-e: hsrafael@hsrafael.com